X

Een vraag?
Bel ons:
03/776.53.91

Home > Verzekeringen > Particulieren > Mijn gezin > Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering

Wij besteden drie vierde van onze tijd aan ons privéleven. Wij zijn wel gedekt tegen arbeidsongevallen door de verplichte verzekering van de werkgever, maar weinigen onder ons hebben echter een ongevallenverzekering voor hun privéleven (verder gewoon "ongevallenverzekering" genoemd). De individuele ongevallenverzekering beschermt u tegen financiële verliezen ten gevolge van een ongeval dat zich voordeed tijdens uw privéleven, dit wil zeggen tijdens de rust, vrije tijd, weekends of tijdens de vakantie.

Deze verzekering is vooral belangrijk voor personen die een gezin ten laste hebben, voor studenten en senioren. Iedere persoon die jonger is dan 75 jaar kan en zou deze verzekering moeten afsluiten. Zeker voor uw kinderen, die de wereld op een heel andere wijze beleven en soms wel eens de grenzen van hun mogelijkheden opzoeken, is een dergelijke verzekering noodzakelijk.Offerte aanvragen Contacteer onsIn dit onderwerp:

 • 1. Wat is een ongevallenverzekering? En is dit verplicht?


  De ongevallenverzekering een verzekering die een vergoeding voorziet voor de verzekerde persoon, veroorzaakt door een ongeval in zijn privéleven.

  Deze verzekering behoort niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Het wordt echter wel sterk aangeraden, omdat bijvoorbeeld de kosten van een sportongeval serieus hoog kunnen oplopen.

  Weetje: Iedereen is tijdens het uitoefenen van zijn/haar beroep verplicht wettelijk verzekerd door een arbeidsongevallenverzekering. Maar meer dan 80% van de ongevallen in België gebeuren in privésfeer. Daarom is er de ongevallenverzekering die u bescherming biedt wanneer u in de privésfeer het slachtoffer van een ongeval wordt. Bijvoorbeeld:
  • je valt van een ladder bij het snoeien van de haag
  • je gaat met de snoeimachine door uw vingers
  • een ongeval tijdens het sporten
  • ...
 • 2. Wat bij een auto-ongeval?


  Een privé ongevallenverzekering vergoedt geen schade veroorzaakt aan jezelf bij auto-ongevallen, ook al gebeurt een dergelijk ongeval in uw privéleven.
  Mits het betalen van een extra premie kunt u bij sommige verzekeraars wel een bijkomende dekking afsluiten voor tijdens het motorrijden.

  Weetje: De schade veroorzaakt aan inzittenden in uw voertuig, zijn eveneens bij een standaard ongevallenverzekering niet verzekerd. Maar deze worden wel door Artikel 29bis van de Wet van 21 november 1989 automatisch schadeloos gesteld.
 • 3. Wanneer kan u beroep doen op een ongevallenverzekering?


  Daar deze verzekering geen verplichte verzekering betreft, zijn de basisdekkingen ervan niet wettelijk geregeld (in tegenstelling tot bijvoorbeeld een arbeidsongevallenverzekering). Dit heeft als gevolg dat de polissen van de verschillende maatschappijen sterk kunnen verschillen.

  Echter in zowat alle polissen vind u een aantal basisdekkingen:

  • Het moet gaan om een ongeval.
   Definitie van een ongeval: "een plotse gebeurtenis waarvan minstens één van de oorzaken buiten het eigen lichaam ligt".
  • Het letsel moet veroorzaakt zijn door het ongeval. Hoe ernstig dat letsel moet zijn, wordt door de verzekeraars bepaald in hun polissen, dus ook hier kunnen de voorwaarden verschillen. Zo komen bij sommige verzekeraars ook brandwonden, spierscheuren en vergiftiging in aanmerking. Meestal wordt ook een percentage blijvende invaliditeit of ongeschiktheid begrensd.
  • Meestal voorziet de ongevallenverzekering een wereldwijde dekking (mits een aantal uitsluitingen).

  Let op: Naast de algemene voorwaarden, kunnen er ook een aantal uitsluitingen worden opgenomen. Zo worden bijvoorbeeld de letsels veroorzaakt tijdens het sporten in professioneel verband niet gedekt. Ook gevolgen van deelname aan terroristische activiteiten worden uiteraard uitgesloten. Weetje: Voor zelfstandigen dekt deze verzekering zowel ongevallen tijdens het privéleven als tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteit.
  bij loontrekkenden verzekeren we enkel ongevallen in het privéleven. De arbeidsongevallen zijn wettelijk gedekt via uw werkgever.
 • 4. Wat wordt er uitbetaald bij een schadegeval?


  Er wordt, afhankelijk van uw polis, een kapitaal of rente uitbetaald bij een:

  • overlijden
  • tijdelijke invaliditeit
  • blijvende invaliditeit

  De grootte van de uitbetaling hangt af van het verzekerd bedrag en de graad van arbeidsongeschiktheid (invaliditeit).