X

Een vraag?
Bel ons:
03/776.53.91

Home > Verzekeringen > Ondernemingen > Mijn personeel > Arbeidsongevallenverzekering

De arbeidsongevallenverzekering

U bent werkgever? Dan bent u wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering voor uw personeel af te sluiten. Deze verzekering dekt hen tegen de lichamelijke letsels opgelopen door een arbeidsongeval (tijdens het uitoefenen van het beroep) of een ongeval op de arbeidsweg.

Wie is er verzekerd?

Een werknemer die arbeidsongeschikt wordt, heeft recht op een schadevergoeding - tijdelijk en/of blijvend - en een tegemoetkoming in de medische kosten. Bij overlijden kunnen de naasten recht hebben op een rente.

Sommige werknemers zijn niet onderworpen aan deze verplichting, met name vrijwilligers, bestuurders van vennootschappen… Voor hen stelt AXA u de verzekering collectieve gemeen recht voor. Hiermee kunt u verzekeren:

Uw medewerkers met een bezoldiging die het wettelijke plafond van de arbeidsongevallenverzekering overschrijdt
Uw medewerkers die niet onderworpen zijn aan de wetgeving
Uw medewerkers – en zelfs de leden van hun gezin – tegen ongevallen in het privéleven.
Elke leerling of student die, door middel van een leerprogramma georganiseerd door een erkende onderwijsinstelling, effectief een stage doorloopt bij een werkgever, en dit onder vergelijkbare omstandigheden als andere werknemers binnen het bedrijf en met als doel om beroepservaring te verwerven

Optionele dekkingen:

De bovenwettelijke dekking
Voor uw medewerkers met een bezoldiging die het wettelijke maximum overschrijdt, biedt de bovenwettelijke dekking of dekking excedent wet een bijkomende vergoeding.

Thuiswerk of tijdelijke opdracht in het buitenland
Uw medewerkers werken van thuis uit of vertrekken naar het buitenland voor een dienstopdracht. De arbeidsongevallenverzekering dekt hen ook onder bepaalde voorwaarden.

Sportevenementen, sociale of culturele evenementen
U organiseert soms sportevenementen voor uw medewerkers. Bij een ongeval kunnen uw medewerkers gedekt worden op de weg of tijdens het evenement.

Enkele voorbeelden:

Een leerjongen-slager verwondt zich terwijl hij een stuk vlees aan het snijden is. Een pees is doorgesneden waardoor hij zijn hand niet meer normaal kan gebruiken (arbeidsongeval).
Een werknemer valt op weg naar het werk en breekt zijn been (arbeidsongeval).
Een vrijwilliger raakt gewond tijdens een cultureel evenement (collectieve gemeen recht).
Een verkoopster valt van een trapje terwijl ze de ramen van haar huis aan het schilderen is en breekt daarbij een been (privéleven, collectieve gemeen recht).

Conclusie:

Als werkgever weet u maar al te best dat de kosten van een dergelijk ongeval heel hoog kunnen oplopen. Juist daarom heeft de Wetgever de de werkgevers verplicht om hiervoor een verzekering af te sluiten, namelijk de arbeidsongevallenverzekering.


Gepersonaliseerde offerte aanvragen Contacteer ons