X

Een vraag?
Bel ons:
03/776.53.91

Home > Overige diensten > Vermogensplanning

Persoonlijke financiële planning

Persoonlijke financiële planning is een methode die alle elementen van uw vermogen nauwkeurig en systematisch onderzoekt, uw financieel toekomstscenario in kaart brengt en het optimaliseert. Op deze wijze wordt de wisselwerking tussen alle componenten van uw vermogen onderzocht en verbeterd waar nodig.

In een huidig onzeker economisch en financieel klimaat, met weinig positieve economische signalen, is de nood aan een onafhankelijk plan des te groter. Dergelijk financieel plan moet u financiële gemoedrust geven, wijzen op tekortkomingen binnen uw huidige strategie of u tonen hoe u uw doelstellingen best/beter kunt realiseren.

Bij de opmaak van een financieel plan worden alle elementen van uw vermogen onderzocht. Met betrekking tot de pijnpunten wordt een gespecialiseerd advies met mogelijke oplossingen voorgesteld. Waar nodig wordt u in contact gebracht met gespecialiseerde raadgevers voor de uitwerking en implementatie.

Advies op maat

Vindt u het lastig om uw weg te vinden in het woud van financiële planning? Wij kunnen u helpen uw persoonlijke situatie te optimaliseren.
Van verzekeringen tot financiële dienstverlening, u krijgt van ons altijd een advies op maat.


Meer weten? Contacteer ons vrijblijvend!


Onderdelen van een persoonlijk financieel plan:

 • 1. Successieplanning


  Hoeveel bedragen de successierechten na overlijden? Is uw huwelijkscontract aangepast aan uw wensen? Hoeveel kan u wegschenken aan uw erfgenamen? Kan u daarbij de controle behouden? Of nog in een inkomen voorzien?

  Het vooraf regelen van de successieproblematiek vermijdt extra juridische of fiscale moeilijkheden in een periode die in ieder geval erg zwaar is.

  De laatste jaren heeft de wetgever veel gewijzigd aan de tarieven betreffende successierechten. Zo zijn er specifieke tarieven gecreëerd voor onder meer de gezinswoning en de familiale onderneming. We berekenen voor u de successiedruk bij een overlijden en geven advies op het gebied van optimalisatie van de te betalen rechten.

  Vragen betreffende de nalatenschap worden ook op burgerrechtelijk vlak uitgediept. Vertrekkende van uw doelstellingen wordt uw huwelijkscontract onder de loep genomen. Via schenking of testament worden uw doelstellingen waargemaakt.

  Meer weten? Contacteer ons vrijblijvend!

 • 2. Portefeuille analyse


  Wij stellen u in de gelegenheid uw portefeuille kosteloos en vrijblijvend te laten analyseren. De persoonlijke beleggingsdoelstellingen zijn het belangrijkste uitgangspunt bij elke analyse. Fiscale achtergrond, risicoprofiel en rendementsverwachtingen zijn belangrijke ingrediënten.

  Uw portefeuille wordt in kaart gebracht om te bepalen of de spreiding over de verschillende beleggingsobjecten aansluit bij uw profiel. Na analyse zullen wij de eventuele onevenwicht binnen de portefeuille, maar ook de sterke punten, met u bespreken. Ook zullen wij een aantal concrete suggesties doen ter aanpassing van de risico's en het vergroten van de rendementskansen.

  Meer weten? Contacteer ons vrijblijvend!

 • 3. Pensioenanalyse


  De dag van uw pensioen verandert de samenstelling van uw vermogen en de situatie van uw cashflow: uw (groeps)verzekeringscontracten worden uitbetaald, uw beroepsinkomen valt weg en in de plaats daarvan komt het wettelijk pensioen, plus het inkomen van uw roerende en uw vastgoedbeleggingen. Iedereen droomt ervan om na zijn pensioenleeftijd zijn levensstandaard op peil te kunnen houden. Zal u dat lukken?

  Zal u na uw pensioen uw levensstandaard kunnen behouden? Wat is de impact van een vervroegde pensionering op uw consumptie? Hoeveel zal uw wettelijk pensioen bedragen? Zijn de aanvullingen uit verzekeringen voldoende?

  Wij geven u een gedetailleerd zicht op uw financiële situatie na pensionering, rekening houdend met uw wettelijk pensioen en alle inkomsten die u uit de aanvullende pensioenverzekeringen of uw beleggingen kan halen en berekenen voor u ‘the number': het kapitaal dat u nodig heeft tegen pensionering om zorgeloos te kunnen leven. We bepalen ook de jaarlijks spaarinspanningen die nodig zijn om uw doel te bereiken.

  Meer weten? Contacteer ons vrijblijvend!

 • 4. Vermogensoverdracht


  Vaak gebeurt de overdracht van een vermogen tijdens het leven van de schenkers: heel wat ouders zijn bijvoorbeeld bereid om hun kinderen nu al een duwtje in de rug te geven.
  Belangrijke vragen om over na te denken: aan wie, wanneer, hoeveel, wat, hoe...?

  Veel gevoeligheden kunnen hier spelen: angst voor de schoonfamilie in geval van een spaak lopend huwelijk, angst voor verspilzucht van één der kinderen, angst voor ondankbaarheid, angst voor een ongelijke behandeling van de kinderen, angst om de controle te verliezen...

  Om tegemoet te komen aan deze terechte zorgen, kunnen verschillende scenario's uitgewerkt worden. Zo kunnen aan de vermogensoverdracht (vaak een schenking) verschillende voorwaarden en modaliteiten gekoppeld worden. De analyse van uw wensen is hierbij cruciaal.

  De Belgische levensverzekeringen met al zijn troeven biedt vaak een perfecte oplossing: al dan niet in combinatie met andere planningsinstrumenten zoals schenkingen, giften...

  Meer weten? Contacteer ons vrijblijvend!