X

Een vraag?
Bel ons:
03/776.53.91

Home > Verzekeringen > Particulieren > Mijn gezondheid

Mijn gezondheid

Uw gezondheid: naast uw gezin het belangrijkste en het dierbaarste in uw leven. Het leven zit vol verrassingen; leuke en helaas minder leuke verrassingen. Enkele voorbeelden:

Uw kind schopt de ruit van de buurman in, een ongeval in uw privéleven, een ongeval op reis, en in het slechtste geval: uw komt onverwachts te overlijden, ... het kan u allemaal ook overkomen.

Verzeker daarom uw gezondheid tegen de belangrijkste risico's in het leven. Kies voor één of meerdere van de volgende verzekeringen en bescherm uw gezondheid om zo al wat u dierbaar is te kunnen beschermen.


Maak uw keuze:

 • Hospitalisatieverzekering


  Kreeg u een ongeval met de motor? Moet u een chirurgische ingreep ondergaan? Bent u in blijde verwachting? Dan werd u of moet u binnenkort opgenomen worden in het ziekenhuis. Jaarlijks verblijven heel veel Belgen in het ziekenhuis. Zelfs voor een korte periode kunnen de kosten daarvoor hoog oplopen.

  Een deel van uw kosten terugbetaald wordt door de ziekenfonds of door de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

  Maar die dekking is in zeer veel gevallen niet volledig. De te betalen supplementen kunnen zeer hoog oplopen als u bv. in een eenpersoonskamer ligt. Indien u een hospitalisatieverzekering hebt afgesloten, worden deze kosten grotendeels vergoed. Hierdoor wordt het door uzelf te betalen deel tot een mimimum beperkt.

  Meer weten? Lees verder

 • Ongevallenverzekering


  Wij besteden drie vierde van onze tijd aan ons privéleven. Wij zijn wel gedekt tegen arbeidsongevallen door de verplichte verzekering van de werkgever, maar weinigen onder ons hebben echter een ongevallenverzekering voor hun privéleven (verder gewoon "ongevallenverzekering" genoemd). De individuele ongevallenverzekering beschermt u tegen financiële verliezen ten gevolge van een ongeval dat zich voordeed tijdens uw privéleven, dit wil zeggen tijdens de rust, vrije tijd, weekends of tijdens de vakantie.

  Meer weten? Lees verder

 • (Tijdelijke) Overlijdensverzekering


  Bent u de enige kostwinner en hebt u nog studerende kinderen? Of loopt er een krediet dat een zware last legt op uw gezin?

  Bescherm dan uw nabestaanden bij uw vroegtijdig overlijden door een Tijdelijke Overlijdensverzekering. Zo bent u zeker dat uw kinderen hun studies kunnen afmaken of dat het krediet verder kan afgelost worden indien u komt te overlijden.

  Meer weten? Lees verder

 • Schuldsaldoverzekering


  Bij aankoop van uw woning gaat u wellicht een hypothecaire lening aan. Zolang u (en eventueel de mede-ontlener / uw partner) leven, is er geen probleem. Echter, indien één van u beiden komt te overlijden, dient de lening nog steeds verder terugbetaald te worden. Bescherm dus uw gezin beschermen tegen de zware last van een woonkrediet!

  De schuldsaldoverzekering dekt tot 100% van het openstaande saldo als u iets overkomt.

  Meer weten? Lees verder

 • DELA Uitvaartsverzekering


  Dankzij een uitvaartverzekering van DELA hoeven de nabestaanden zich geen financiële zorgen te maken. De kosten van de begrafenis of crematie zijn immers op voorhand gedekt. Bij DELA is een uitvaartverzekering bovendien meer dan een geldkwestie. Wij besteden veel aandacht aan het menselijke aspect. In de praktijk betekent dit dat we tot het uiterste gaan om nabestaanden te helpen met praktische en administratieve bijstand. We kozen er dan ook bewust voor om nabestaandenzorg standaard op te nemen in onze uitvaartverzekering.

  Meer weten? Lees verder