X

Een vraag?
Bel ons:
03/776.53.91

Home > Verzekeringen > Particulieren > Mijn gezin > BA Privéleven (Familiale verzekering)

BA Privéleven (Familiale verzekering)

Een ongeval is snel gebeurd en brengt meestal een enorme financiële kost met zich mee: de frituurpan vat vuur en beschadigt uw gehele keuken, de voetbal van uw kinderen vliegt over het hek en beschadigt een voorbijrijdende auto,... U kan ongetwijfeld ook enkele dergelijke situaties bedenken.

Met een familiale verzekering zijn U, uw partner, uw kinderen en uw huisdieren gedekt tegen de belangrijkste risico's van het privéleven. Wij raden het dan ook iedereen aan, ook alleenstaanden, ouderen, samenwonenden en mensen zonder huisdieren. Daarnaast heeft deze verzekering ook uitgebreide waarborgen en dekt het zeer hoge kapitalen. Wij zorgen ervoor dat u geen problemen zal hebben, wij spelen op veilig.Offerte aanvragen Contacteer onsIn dit onderwerp:

 • 1. Wat is een familiale verzekering, is dit verplicht?


  De familiale verzekering is niet verplicht. Het wordt echter wel aangeraden. Als u een persoonlijke ongevallenverzekering hebt afgesloten, is de schade die u zelf oploopt in de privésfeer is verzekerd. Maar wat bij schade die door jezelf of iemand van uw gezin aan derden wordt veroorzaakt?

  De familiale verzekering beschermt u (en uw gezin) tegen lichamelijke en/of materiële schade die wordt veroorzaakt aan derden door iemand van het gezin. Kortom het vermogen waarover u beschikt wordt beschermd tegen de financiële gevolgen hiervan. Schade aan een derde kan het resultaat zijn van fouten, tekortkomingen of nalatigheden door iemand van het gezin. Juist daarom is het aangeraden dat de familiale verzekering deel uitmaakt van uw basisverzekeringen!

  Deze verzekering wordt ook soms als volgt genoemd: BA Familiale, BA gezin, gezinsverzekering, verzekering privéleven, Familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en BA (burgerlijke aansprakelijkheid).

  Let op: uw eigen familiale verzekering dekt geen schade veroorzaakt aan jezelf of iemand van het gezin (materieel en/of lichamelijk).
 • 2. Wanneer kan ik beroep doen op mijn familiale verzekering?


  Om beroep te kunnen doen op de familiale verzekering, moeten een aantal voorwaarden voldaan zijn:

  • Zijn of haar aansprakelijkheid moet betrokken zijn. De betrokkenheid kan voortvloeien uit een daad, maar kan ook te wijten zijn aan onvoorzichtigheid of nalatigheid. Kortom elke (kleine) fout maakt u burgerlijk aansprakelijk.
  • Er moet sprake zijn van schade aan een derde in de privésfeer.
  • De schade moet het gevolg zijn van die fout (oorzakelijk verband tussen de fout en de schade).

  Bijvoorbeeld: uw zoon trapt met zijn voetbal de ruit in van de buren. Hier is er sprake van materiële schade aan een derde, als gevolg van een daad. Weliswaar een onvrijwillige fout. Voor deze schade kan u beroep doen op uw familiale. Let op: meestal wordt er in de contractuele voorwaarden van de familiale verzekering een vrijstelling (franchise) opgenomen. Dit houdt in dat u zelf een deel van de vergoeding ten laste moet nemen. Bijvoorbeeld: in de contractuele voorwaarden is een vrijstelling van € 250 opgenomen voor materiële schade. Uw fiets waait om tegen de etalage van een winkel. De raam van de winkel is beschadigd en moet vervangen worden. Een nieuwe raam zetten kost € 5000. Uw familiale zal tussen komen voor € 4750, zelf zal u nog € 250 moeten betalen (€ 5000 - € 250 vrijstelling = € 4750 tussenkomst verzekering).
 • 3. Wie is er verzekerd in mijn contract?


  De familiale verzekering beschermt u en uw gezin tegen schade aan derden. Het begrip gezin wordt hier ruim geïnterpreteerd. Een gezin is iedereen die tijdelijk of definitief deel uitmaakt van het gezin. Hiertoe behoren de onderstaande personen:

  • Kinderen, minderjarigen die onder jouw hoederecht vallen of kinderen van derden die tijdelijk onder jouw toezicht zijn.
  • Echtgenoot of partner, samenwonend onder één dak.
  • Huisdieren, opgelet paarden zijn hierbij niet altijd inbegrepen. Hiervoor moet een extra clausule worden opgenomen in uw polis BA Familiale.
  • Personen die tijdelijk bij u verblijven.

  Let op: De algemene voorwaarden in een contract kunnen verschillen naargelang de verzekeringsmaatschappij. Raadpleeg dus de algemene voorwaarden, meer specifiek het luik verzekerden. Zo komt u niet voor verrassingen te staan en weet u wie gedekt is door jouw polis BA Familiale verzekering!

  In de meeste gevallen is ook een rechtsbijstandsverzekering opgenomen in de familiale verzekering. Waardoor u ook beroep kan doen op deze verzekering om de kosten en erelonen voor uw verdediging te betalen. Een schadegeval kan immers uitdraaien op een juridisch conflict omtrent de erkenning van de aansprakelijkheid.
 • 4. Hoeveel bedragen de dekkingen in de familiale verzekering?


  De wet legt een aantal minimum dekkingen op aan verzekeringsmaatschappijen. De maatschappijen kunnen alsnog bepalen of ze zich houden aan de opgelegde minimumvoorwaarden of deze uitbreiden. De meeste verzekeraars breiden echter hun dekkingen uit, om zich te onderscheiden van de andere verzekeraars.

  Enkele voorbeelden van zaken die kunnen verschillen per verzekeringsmaatschappij:

  • Het verzekerd bedrag voor zowel de materiële als de lichamelijke schade kan verschillen per verzekeringsmaatschappij. Rekening houdend met de indexatie van het verzekerd bedrag op basis van de consumptieprijzen.
  • Er kunnen verschillende vrijstellingen gehanteerd worden. Ook hier wordt er rekening gehouden met de indexatie van de vrijstelling op basis van de consumptieprijzen.
  • De ene maatschappij voorziet enkel een dekking in Europa, terwijl de andere maatschappij een wereldwijde dekking voorziet in de polis familiale verzekering.

  Bijvoorbeeld: zie hier de dekkingsbedragen bij AXA Belgium. Let op: meestal wordt er in de contractuele voorwaarden van de familiale verzekering een vrijstelling (franchise) opgenomen. Dit houdt in dat u zelf een deel van de vergoeding ten laste moet nemen. Bijvoorbeeld: in de contractuele voorwaarden is een vrijstelling van € 250 opgenomen voor materiële schade. Uw fiets waait om tegen de etalage van een winkel. De raam van de winkel is beschadigd en moet vervangen worden. Een nieuwe raam zetten kost € 5000. Uw familiale zal tussen komen voor € 4750, zelf zal u nog € 250 moeten betalen (€ 5000 - € 250 vrijstelling = € 4750 tussenkomst verzekering).