X

Een vraag?
Bel ons:
03/776.53.91

Home > Verzekeringen > Particulieren > Mijn woning > Brandverzekering: gebouw & inhoud

Brandverzekering: Gebouw & Inhoud

Het gebouw en de inhoud van uw woning verzekeren lijkt vanzelfsprekend voor alle eigenaars en is eveneens sterk aan te raden voor alle huurders. Onder de naam brandverzekering gaat een contract schuil dat naast de waarborg brand dekking verleent voor vele andere bedreigingen voor het vermogen, zoals ontploffing, storm, hagel, waterschade, etc...

Bent u eigenaar?
Het doel van deze verzekering bestaat erin de eigenaar van het pand toe te laten een vergoeding te bekomen bij het zich voordoen van een gedekt schadegeval. Deze vergoeding stelt hem in staat het pand te herstellen, terug op te bouwen of te vervangen. In de meeste gevallen kunnen wij gratis voor u het te verzekeren kapitaal van uw bedrijf/woning laten berekenen. De te verzekeren waarde is immers de nieuwbouwwaarde.

Bent u huurder?
Voor de huurder heeft deze verzekering tot doel hem/haar toe te laten te kunnen genieten van de dekking van zijn aansprakelijkheid ten aanzien van de verhuurder. Daarnaast laat deze verzekering zowel de eigenaars als huurders toe een vergoeding te bekomen om hun inhoud te herstellen of te vervangen wanneer deze getroffen wordt door een gedekt gevaar.Offerte aanvragen Contacteer onsIn dit onderwerp:

 • 1. Wat is een brandverzekering en is deze verplicht?


  "De brandverzekering biedt u bescherming tegen schade aan uw woning en inboedel. Aanvullend kan een brandverzekering ook de schade veroorzaakt aan derden verzekeren (BA Brand).

  Verplicht? Neen. De brandverzekering is wettelijk gezien geen verplichte verzekering. Echter, in sommige gevallen kan er wel een verplichting opgelegd worden door:

  1. de verhuurder aan de huurder om verplicht een brandverzekering af te sluiten;
  2. de bank bij het aangaan van een hypothecaire lening.


  Ter info: Hoewel deze verzekering niet wettelijk verplicht is, heeft toch de overgrote meerderheid van de eigenaars (+95%) en huurders (+90%) in België een brandverzekering afgesloten (cijfers Assuralia).
 • 2. Welke dekkingen kan een brandverzekering omvatten?


  Ondanks het niet-verplicht karakter van deze verzekering, is de inhoud van de brandverzekering toch grotendeels wettelijk bepaald. Er bestaan 3 soorten dekkingen in een brandverzekering:


  1. De basisdekkingen van een brandverzekering

  De door de Wet omschreven verplichte dekkingen zijn:

  1. schade door brand, explosie of een implosie
  2. rook– en roetschade
  3. inslag door bliksem (met o.a. nefaste gevolgen voor uw elektrische of elektronische toestellen)
  4. schade aangebracht door een dier of veroorzaakt door een auto na een botsing met een dier
  5. schade door een luchtvaartuig (bv : een vliegtuig beschadigt uw dak)
  6. aanslagen en arbeidsconflicten (ook terrorisme)
  7. storm– en hagelschade
  8. sneeuw & ijs die door hun druk schade brengen aan uw dak
  9. natuurrampen
  10. schade door een omgevallen boom op het gebouw
  11. waterschade
  12. glasbreuk
  13. schade aan het gebouw (ramen, deuren) na inbraak (soms op voorwaarde dat u ook kiest om u te verzekeren tegen diefstal)
  14. stookolieschade


  2. De aanvullende dekkingen van een brandverzekering

  De aanvullende dekkingen van een brandverzekering vergoeden niet de schade zelf, maar wel de andere kosten naar aanleiding van een schadegeval. Deze dekkingen zijn:

  1. reddingskosten
  2. kosten om nakende schade te voorkomen
  3. kosten voor het slopen van beschadigde goederen
  4. kosten die u hebt gemaakt om ergere schade te voorkomen (bv : zeil over uw dak nadat enkele pannen zijn weggevlogen door een landend vliegtuig)
  5. schade door een luchtvaartuig (bv : een vliegtuig beschadigt uw dak)
  6. kosten voor het opruimen en vervoeren van het puin
  7. kosten voor de opslag van de inboedel tijdens herstellingswerken aan uw woning
  8. huisvestingskosten wanneer het huis onbewoonbaar is geworden
  9. expertisekosten
  10. dekking BA gebouw: de burgerlijke aansprakelijkheid van uw woning
  11. verhaal van derden: schade aan derden waarvoor jij aansprakelijk bent gesteld


  3. De optionele dekkingen in een brandverzekering

  Tot slot kan u uw brandverzekering nog aanvullen met:

  1. een diefstalverzekering
  2. een verzekering rechtsbijstand
  3. BA kinderoppas
  4. BA Paard


  Ter info: Wist u dat de basisdekkingen van uw brandverzekering ook gelden in het buitenland, bijvoorbeeld voor de vakantiewoning die u huurt in Spanje. LET OP: Als u diefstal als extra optie hebt opgenomen in uw brandverzekering, dan voorziet de brandverzekering deze dekking ook in het buitenland. Maar vergeet niet dat de waarborg diefstal niet dezelfde som waarborgt in het buitenland, als in België. De som kan lager zijn en is afhankelijk per verzekeringsmaatschappij.
 • 3. Is mijn inboedel ook meeverzekerd?


  Bij de meeste brandverzekeringen wordt uw inboedel meeverzekerd door de optie "inboedel". U dient er uiteraard wel voor te zorgen dat deze optie opgenomen wordt in uw contract.


  Tip: De optie inboedel kan ook tijdelijk geschrapt worden op vraag van de klant. Dit komt vooral voor bij verbouwingen of verhuis indien de woning voor een langere periode leeg staat of leeg zal staan.